Sklep internetowy
+48 71 343 26 15
kontakt@pocketbook-reader.pl
Serwis i pomoc techniczna
00 800 141 0112
+48 223 079 256
help@pocketbook-int.com
Koszyk
Brak produktów w koszyku.
Login

Polityka prywatności

 1. I. Wstęp
 2. II. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
 3. III. Polityka cookies
 4. IV. TrustedShopsTrustbadge
 5. V. Treści podmiotów trzecich

 

 1. I. Wstęp

Szanowny Kliencie,

Korzystając ze stron naszego sklepu internetowego, akceptujesz zasady naszej polityki prywatności, opisane na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w naszej polityce prywatności. Osoby odwiedzające nasz sklep obowiązuje zawsze aktualnie obowiązująca jej wersja, dostępna na tej stronie.

 

 1. II. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Okoliczności, które powodują zbieranie danych osobowych

W czasie korzystania z naszego sklepu internetowego możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych w sytuacjach opisanych poniżej.

W przypadku rozpoczynania subskrypcji naszego newslettera konieczne będzie podanie tylko adresu e-mail.

Pełne dane będą konieczne w przypadku rejestracji (zakładania konta) w sklepie - konieczne w celu realizacji ewentualnych zamówień, może być także niezbędne w celu skorzystania z niektórych promocji czy rabatów,

Pełne dane osobowe będziesz musiał(a) podać w przypadku składania zamówienia w naszym sklepie (o ile wcześniej nie zarejestrowałeś własnego konta, w tym przypadku dane do zamówienia zostaną pobrane z tego konta) - będą one niezbędne w celu jego realizacji.

Dane osobowe, podawane przez naszych Klientów w częściach sklepu, pozwalających na interakcję z użytkownikiem (np. fora, opinie o produktach) są widoczne jawnie dla wszystkich czytających te strony sklepu. Nie mamy żadnej możliwości filtrowania ich i zabezpieczania przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez podmioty trzecie.

Mailing marketingowy

E-mailing może zawierać zarówno informacje, bezpośrednio dotyczące działalności naszego sklepu (np. promocje, nowości w ofercie), jak i te z nim nie związane (np. życzenia). Dane przetwarzane są w celach marketingowych wyłącznie za uprzednią zgodą klienta.

Pragniemy podkreślić, iż dokładamy wszelkich starań, aby e-mailing nie był dla naszych Klientów uciążliwy, ograniczamy jego objętość i wysyłamy go tylko, gdy to konieczne. Każda taka przesyłka zawiera także specjalny link, umożliwiający rezygnację z dalszego ich otrzymywania bez potrzeby likwidacji zarejestrowanego w sklepie konta.

Newsletter

Część sklepu odpowiedzialna za rejestrację subskrypcjinewslettera i wyrejestrowywanie z niej, jest odpowiednio zabezpieczona, tak aby nie było możliwości nieuprawnionego jej wykorzystania (zapisania/wypisania osoby, która tego nie chce). Każdą taką operację trzeba potwierdzić poprzez uruchomienie przesłanego e-mailem specjalnie zabezpieczonego linku. Dokładamy wszelkich starań, aby nie było możliwości użycia skryptu w innym celu niż to zostało zamierzone.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowychprzekazywane w oparciu o RODO

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez spółkę 71media.pl S.A.

Naszą intencją zawsze było i jest, aby ochronę prywatności naszych Klientów traktować priorytetowo. W tym celu podejmujemy wszelkie konieczne organizacyjne i techniczne środki, aby przetwarzanie danych odpowiadało nie tylko wymogom prawnym, ale także odzwierciedlało najlepsze standardy w zakresie ochrony danych osobowych.

 • Źródła pochodzenia Twoich danych osobowych

  Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, składania zamówienia bądź podczas dalszej jego realizacji lub korzystania z funkcjonalności na stronie www.pocketbook-reader.pl (np. rejestracja do newsletteru).

 • Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych (Administrator)

  Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych, czyli tak zwanym administratorem Twoich danych osobowych, jest spółka 71media.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Lelewela 4, 53-505 Wrocław.71media.pl S.A. prowadzi serwis internetowy pod adresem www.pocketbook-reader.pl.

  W celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: info@71media.pl lubadresem pocztowym: 71media.pl S.A., ul. Lelewela 4, 53-505 Wrocław.

  Prowadzona komunikacja jest wolna od opłat na rzecz Administratora. Jeżeli Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań alboodmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

   

 • Cele, podstawy prawne oraz przewidywane okresy przetwarzania Twoich danych osobowych

  CEL 1.Przede wszystkim w ramach prowadzonej przez nas działalności Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia oferowanych przez nas usług. W szczególności dotyczy to wysyłki zamówionych towarów, realizacji płatności, obsługi reklamacji, obsługi rozliczeń, wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych i komunikacji związanej ze świadczeniem usług.

  Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Przewidywany okres przechowania danych: Od momentu zebrania danych osobowych związanych z zawartą umową do czasu jej wykonania lub rozwiązania.


  CEL 2.Analizy danych dla lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, wewnętrznego raportowania, ogólnej optymalizacji naszych produktów i usług, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach.

  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości przeprowadzania analiz dla lepszego doboru usług do potrzeb Klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowaniu wiedzy o Klientach.

  Przewidywany okres przechowania danych:do czasu rozpatrzenia zasadnego sprzeciwu, o którym mowa w punkcie 5, nie dłużej jednak niż przez okres dziesięciu lat od zebrania danych lub ostatniej aktywności użytkownika w związku z działaniami marketingowymi.

   

  CEL 3.Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi ze sprzedażą towarów lub świadczonymi przez nas usługami. W szczególności dotyczyć to może roszczeń reklamacyjnych, związanych z rękojmią lub gwarancją udzieloną na towary lub roszczeń odszkodowawczych.

  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  Przewidywany okres przechowania danych:do czasu rozpatrzenia zasadnego sprzeciwu, o którym mowa w punkcie 5, nie dłużej jednak niż do upływu czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń związanych z łączącymi nas stosunkami prawnymi (w szczególności umowami), oraz dodatkowych sześciu miesięcy od zakończenia tych okresów – w związku z możliwością zgłoszenia roszczenia w ostatniej chwili.


  CEL 4.Rozliczanie należności publicznoprawnych oraz przechowanie i archiwizowanie dokumentacji na podstawie wymagań przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości.

  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO z związku z przepisami podatkowymi i ustawy o rachunkowości - przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  Przewidywany okres przechowania danych:przez wskazane przez wyżej wymienione regulacje okresy przechowania informacji lub dokumentacji.

   

  CEL 5.Marketing produktów i usług. W przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają zgody na przesyłanie informacji handlowych, lub korzystanie z innych form komunikacji marketingowej, korzystamy z Twoich danych osobowych wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody. W szczególności dotyczy to przesyłania tzw. newsletteru czy innego rodzaju mailingu zawierającego informacje handlowe.

  W takim przypadku podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.

  W pozostałych przypadkach komunikacji marketingowej podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu towarów i usług Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes w postaci możliwości reklamy, promocji i oferowania produktów i usług.

  Przewidywany okres przechowania danych:do czasu rozpatrzenia zasadnego sprzeciwu, o którym mowa w punkcie 5 lub cofnięcia zgody (por. uwagi w punkcie 4), nie dłużej jednak niż przez okres dziesięciu lat od zebrania danych lub ostatniej aktywności użytkownika w związku z działaniami marketingowymi.

 • Zgoda na przetwarzanie i możliwość jej cofnięcia

  W każdym przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów na podstawie Twojej zgody, masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo sprzeciwu

  PrzysługujeCi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu uzasadnionym interesem Administratora (wszędzie tam, gdzie przy celu przetwarzania w punkcie 3 jako podstawę prawną wskazano art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania, które będą nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Bez względu na uzasadniony interes, zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe, gdy sprzeciw będzie dotyczył przetwarzania w celach marketingowych.

 • Dobrowolność przekazania danych osobowych

  Podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Jest tak szczególnie wtedy, gdy dane przekazujesz nam wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie. Niemniej w sytuacji, gdy Twoje dane osobowe są nam potrzebne w celu zawarcia i wykonywania umowy,rozpatrzenia reklamacji lub realizacji Twoich zapytań bądź zgłoszeń, konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości przeprowadzenia tych działań.

 • Podmioty, którym przekazujemy Twoje dane osobowe

  Twoje dane udostępniamy wyłącznie podmiotom, z którymi na co dzień współpracujemy w ramach prowadzonej przez nas działalności. Podmioty te to dostawcy usług księgowych, płatniczych, systemów informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, banki, ubezpieczyciele, instytucje finansowe, firmy doradcze i prawne, świadczące usługi marketingowe lub inni podwykonawcy działający na rzecz 71media.pl S.A. W sytuacjach wymaganych przez prawo Twoje dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim organom administracji publicznej (urzędom).

 • Przekazywanie danych osobowych poza EOG

  Co do zasady Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych może jednak nastąpić, w przypadku gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej prośby - np. wysyłka zamówienia poza EOG na Twoje życzenie. W takiej sytuacji Twoje dane otrzyma współpracująca z nami firma kurierska lub pocztowa. Administrator nie udostępnia danych osobowych do organizacji międzynarodowych.

 • Czas przechowania danych osobowych

  Czas przechowania Twoich danych osobowych jest bezpośrednio uzależniony od celów, dla których dane są przetwarzane. Przewidywane okresy przechowania Twoich danych osobowych dla poszczególnych celów przetwarzania opisano w punkcie 3 – dla każdego z celów osobno.Niemniej, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie Administratora, dane będą maksymalnie przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony, gdy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne lub sądowe, w którym Twoje dane osobowe będą wykorzystywane – do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.

 • Prawa osób, których dane są przetwarzane

  Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  • prawo do dostępu do danych osobowych – uprawnienie do uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych – uprawnienie do sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych – uprawnienie do żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do zrealizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – polega na zaprzestaniu wykonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę oraz ich przechowywania – do czasu, gdy nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przeniesienia danych osobowych – uprawnienie do żądania wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt maszynowy (przez komputer), w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zawartej umowy lub wyrażonej zgody,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – uprawnienie do złożenia skargi w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Profilowanie

  Decyzje, jakie podejmujemy wobec osoby, której dane dotyczą nie opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych. Niemniej, aby ułatwić Ci realizację zamówień, gromadzimy niektóre dane za pośrednictwem automatycznych technologii w celu precyzyjniejszego dopasowania oferty do Twoich preferencji. Nie wywołuje to jednak wobec Ciebie żadnych skutków prawnych.

 

 1. III. Polityka Cookie

Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z strony www.pocketbook-reader.pl było bezpieczne i proste oraz dostarczało wszystkich potrzebnych informacji. Wykorzystywanie plików cookie jest jednym z tego sposobów. Są one niezbędne, aby nasza strona mogła działać prawidłowo. Nasz serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem tych zawartych w plikach cookie. Sklep pocketbook-reader.pl nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Użytkowników Sklepu.

Pliki cookies (ciasteczka) to niewielka informacja tekstowa przechowywana w urządzeniach końcowych użytkowników np. na komputerze, pozwalająca prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: 
- cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
- cookies „Stałe” - pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki cookies używamy w celu:

- Prezentacji treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
- Identyfikacji zalogowanych Użytkowników na naszej stronie, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
- Zapamiętywanie towarów i usług obecnych w koszyku i zamówionych na stronie realizacji zakupu;
- Zagwarantowanie połączenia z odpowiednim serwisem na stronie internetowej, podczas wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w działaniu tej strony,
- Tworzenia anonimowych statystyk, które pokazują, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej,

Jak ograniczyć lub usunąć pliki cookie z komputera?

- Można ograniczyć lub usunąć pliki cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Można skorzystać z pomocy w swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się jak to zrobić. Zaznaczamy, że jeżeli usuniesz i zablokujesz pliki cookie z naszej strony internetowej, część strony może nie działać poprawnie. Przeważnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika.

 

 1. IV. TrustedShopsTrustbadge

Na naszej stronie znajduje się zintegrowany TrustedShopsTrustbadge, który służy do wyświetlania naszego znaku jakości TrustedShops i zebranych opinii o zakupach w naszym sklepie, a także do prezentacji oferty produktów TrustedShops dostępnych dla kupujących po dokonaniu zamówienia w naszym sklepie.


Powyższe służy ochronie naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym funkcjonowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę TrustedShops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.


W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Ww. dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie siedmiu dni od zamknięcia strony.

Inne dane osobowe przekazywane są do TrustedShops tylko wtedy, jeżeli po zakończeniu zamówienia dobrowolnie zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów TrustedShops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte przez Państwa z TrustedShops.

 

 1. V. Treści podmiotów trzecich

Nie bierzemy odpowiedzialności za reklamy serwisów i usług, oferowanych przez podmioty trzecie, ewentualnie pojawiające się w naszym serwisie. Przykładamy dużą wagę do ich wiarygodności, ale nie zwalnia to od uważnego ich czytania i ostrożnego korzystania z nich.

Treści i opinie, wyrażane w sklepie przez osoby odwiedzające go, pozostają ich własnością. Nie bierzemy za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności, nie identyfikujemy się z nimi. Nie zawsze są one zgodne z naszymi poglądami i opiniami.

 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »